Land record new update 2023 : जमिनीची नोंद फक्त दोन मिनिटांत जमिनीचा गट क्रमांक टाकून तुम्ही जमिनीचा नकाशा पाहू शकता

Land record new update : जमिनीची नोंद फक्त दोन मिनिटांत जमिनीचा गट क्रमांक टाकून तुम्ही जमिनीचा नकाशा पाहू शकता

Land record new update जमिनीची नोंद जर तुम्हाला शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्ता बनवायचा असेल किंवा तुम्हाला जमिनीच्या सीमा जाणून घ्यायच्या असतील

त्यामुळे, शेतकऱ्याकडे त्याच्या जमिनीचा स्थान नकाशा असणे आवश्यक आहे. आता सरकारचे सात आणि बारा आहेत

आठवी-अ उताऱ्यासह जमिनीचा नकाशा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात झाली आहे.

आता आपण गाव आणि शेतजमिनीचा नकाशा कसा काढायचा याची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. जमिनीची

गट क्रमांक टाकून नकाशा डाउनलोड करण्यासाठी

इथे क्लिक करा 

जमिनीचा नकाशा कसा पाहायचा?

जमिनीचा नकाशा ऑनलाइन काढण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला खाली नमूद केलेल्या वेबसाइटवर जावे लागेल.

Land record new update या पेजवर डाव्या बाजूला तुम्हाला लोकेशन नावाचा कॉलम दिसेल. या विभागात तुम्हाला तुमच्या राज्यासाठी ग्रामीण आणि शहरी असे दोन पर्याय दिसतील. जर तुम्ही ग्रामीण भागात असाल तर ग्रामीण पर्याय निवडा आणि जर तुम्ही शहरी भागात असाल तर शहरी पर्याय निवडा.

त्यानंतर तुम्हाला तुमचा जिल्हा, तालुका आणि गाव निवडावे लागेल आणि शेवटी गावाच्या नकाशावर क्लिक करावे लागेल.

Land record new update त्यानंतर तुमची शेतजमीन ज्या गावात पडते, त्या गावाचा नकाशा स्क्रीनवर उघडतो

Land record new update होम पर्यायासमोरील क्षैतिज बाणावर क्लिक करून तुम्ही हा नकाशा पूर्ण स्क्रीनमध्ये पाहू शकता.

गट क्रमांक टाकून नकाशा डाउनलोड करण्यासाठी

इथे क्लिक करा

Land record new update त्यानंतर, डावीकडील + किंवा – बटणावर क्लिक करून, हा नकाशा मोठ्या किंवा लहान आकारात, म्हणजे झूम इन किंवा झूम आउट करून पाहता येईल. पुढे, जर तुम्ही डाव्या बाजूला असलेल्या तीन आडव्या ओळींवर क्लिक केले तर तुम्ही पहिल्या पानावर परत याल. जमिनीची नोंद

आता जमिनीचा नकाशा कसा काढायचा ते पाहू.

या पृष्ठावर प्लॉट नंबरद्वारे शोध नावाचा विभाग आहे.

Land record new update येथे तुम्हाला तुमच्या सातबारा उतार्‍याचा गट क्रमांक टाकावा लागेल. मग तुमचा जमीन गट नकाशा उघडेल.

होम पर्यायासमोरील क्षैतिज बाणावर क्लिक करून आणि नंतर वजा (-) बटण दाबून तुम्ही पूर्ण नकाशा पाहू शकता.

Land record new update आता डावीकडील प्लॉट माहिती विभागात तुम्ही नमूद केलेल्या गट नकाशातील शेतजमीन कोणाच्या नावावर आहे, शेतकऱ्याचे नाव आणि त्याच्या नावावर असलेल्या जमिनीची रक्कम तपशीलवार दिली आहे.

गट क्रमांकामध्ये जमीन मालक असलेल्या शेतकऱ्याची सविस्तर माहिती येथे दिली आहे.

गट क्रमांक टाकून नकाशा डाउनलोड करण्यासाठी

इथे क्लिक करा 

ही माहिती पाहिल्यानंतर डाव्या बाजूला शेवटी नकाशा रिपोर्ट नावाचा पर्याय आहे.

Land record new update यावर क्लिक केल्यानंतर तुमच्या जमिनीचा प्लॉट रिपोर्ट तुमच्यासमोर उघडतो. तुम्ही त्याच्या उजव्या बाजूला असलेल्या डाउनवर्ड अॅरोवर क्लिक करून लोकेशन डाउनलोड करू शकता.

Leave a Comment