Land record new update 2023 : जमिनीची नोंद फक्त दोन मिनिटांत जमिनीचा गट क्रमांक टाकून तुम्ही जमिनीचा नकाशा पाहू शकता

Land record new update

Land record new update : जमिनीची नोंद फक्त दोन मिनिटांत जमिनीचा गट क्रमांक टाकून तुम्ही जमिनीचा नकाशा पाहू शकता Land record new update जमिनीची नोंद जर तुम्हाला शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्ता बनवायचा असेल किंवा तुम्हाला जमिनीच्या सीमा जाणून घ्यायच्या असतील त्यामुळे, शेतकऱ्याकडे त्याच्या जमिनीचा स्थान नकाशा असणे आवश्यक आहे. आता सरकारचे सात आणि बारा आहेत … Read more